Supro Cooling
De specialist in warmte gedreven koelsystemen

Nando Klein Gunnewiek

Founder / Director

De klimaatveranderingen worden duidelijk zichtbaar, de fossiele energievoorraden raken uitgeput en de noodzaak van duurzame alternatieven stijgt. Dit vraagt om een nieuwe denkwijze waarbij de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn daarbij van cruciaal belang zijn.

Door bijvoorbeeld gebruik te maken van restwarmte, zoals industriële proceswarmte, kunnen grote energiebesparingen worden gerealiseerd. De warmte die normaal gesproken wordt afgevoerd in de buitenlucht, wordt dan gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen.

Kijkt men naar de ontwikkeling van duurzame alternatieven, dan is er een duidelijke trend zichtbaar. De belangrijkste energiebronnen over 10 jaar zijn: “elektriciteit en warmte”.

De keuze voor warmte of elektriciteit en het opwekken ervan is sterk afhankelijk van de geografische ligging van de afnemer/ gebruiker. Per gebouw wordt er uiteindelijk bepaald welke energiebron het meest geschikt is. Of energie of warmte lokaal wordt opgewekt of dat deze juist uit een netwerk wordt afgenomen. Dat warmte in de toekomst een belangrijke energiebron is, daar ben ik van overtuigd!