Supro Cooling
De specialist in warmte gedreven koelsystemen

Project Rijksvastgoedsbedrijf Marinevliegkamp Valkenburg

Supro Cooling levert bijdrage aan koeling gebouw 356, op het voormalige Marinevliegkamp te Valkenburg.

In 2050 moet de gebouwde omgeving volledig energieneutraal zijn. Rijksgebouwendienst neemt actie om deze doelen te behalen. Zij hebben zo’n 7000 gebouwen en die gebruiken zo’n 60% van de energie die de rijksoverheid gebruikt. Met zo’n grote portefeuille kan Rijksgebouwendienst het verschil maken in het verduurzamen van de Rijksoverheid en de verduurzaming van Nederland. Het programma Groene Technologieën zoekt naar innovaties die hieraan bijdragen.

Zo revitaliseert Rijksvastgoedbedrijf "gebouw 356" op het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg bij Katwijk tot een aantrekkelijke werkomgeving voor nieuwe hoogwaardige innovatieve bedrijvigheid.Het gebouw huisvestte vroeger kantoren voor de staf en werkplaatsen voor onderhoud aan vliegtuigonderdelen. Nu wordt het omgevormd tot kantoorstudio’s en werkomgevingen voor hightechbedrijven.

Op deze locatie heeft Installatiebedrijf Putman B.V. samen met Hone en Supro Cooling een zon-thermische installatie geleverd en geinstalleerd. De zon-thermische collectoren maken warm water uit direct zonlicht en straling (op een bewolkte dagen). De opgewekte warmte wordt als primaire energiebron gebruikt voor het voeden van de CV installatie. Hiermee worden de kantoren verwarmd. Als back-up is er een CV ketel gemonteerd. Deze springt bij voor het geval er in de winter te weinig energie wordt opgewekt.

In de zomer periode wordt de warmte die wordt opgewekt door de thermische collectoren gebruikt voor het aandrijven van de Supro adsorptie warmtepomp. De opgewekte koude wordt via convectoren afgegeven in de kantoren en andere ruimten met een koelbehoefte.
[/vc_column_text][us_separator size="small"][vc_column_text]

Monitoring

75% van de energiebehoefte van een kantoor bestaat uit verwarming, tapwater en koeling. Met deze test opstelling willen we aan tonen dat een groot deel van de benodigde energie voor verwarming en koeling opgewekt kan worden met een zon-thermische systeem in combinatie met een warmte gedreven warmtepomp.

Supro heeft samen met de Euregio een monitoringsysteem ontwikkeld die deze installatie de aankomende twee jaar gaat monitoren. Zo worden de volgende energiestromen gemonitord en en gevalideerd:

  1. De hoeveelheid energie / warmte die door de collectoren wordt opgewekt
  2. De hoeveelheid energie / warmte die aan het CV systeem wordt geleverd
  3. De hoeveelheid koude die aan de comfort koeling wordt geleverd
  4. Diverse temperaturen van de collectoren, cv systeem, koelsysteem enz.
  5. Het elektrisch verbruik van de hele Supro Cooling installatie
  6. De hoeveelheid energie / warmte die wordt afgevoerd naar de buitenunit van Supro Cooling
  7. Temperaturen in het koud- en warm water buffer

Aan het eind van 2021 hebben we een goed beeld van de mogelijkheden. Dan kunnen we ook nauwkeurig aangeven welke bijdrage dit thermische systeem kan leveren voor de gebouwde omgeving

Specificaties Installatie:

Opstelling: Warmte gedreven adsorptie warmtepomp met thermische collectoren
Supro machine: ADS16 Adsorptie warmtepomp skid (koelmachine)
Koelvermogen: maximaal 16 kW
Vermogen verwarming: maximaal 50 kW
Temperatuur gekoeld water: 15°C
Aandrijftemperatuur: 50°C tot 95°C
Koude- en warmteafgifte via: Vloerverwarming met Convectoren (lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling)

Back-up voor pieklast: CV ketel voor verwarming
Energie voor aandrijving: Warm water wordt geleverd door zon-thermische collectoren
Warm water buffer: 500 liter
Koud water buffer: 500 liter
Buitenunit: Dry-cooler van Supro Cooling
Zonnecollecotoren: van Suface Power Hone

Monitoring systeem: Ontwikkeld in samenwerking met de Euregio en geleverd BR controls

Project locatie: 1e Mientlaan 75, 2223 LA Katwijk aan Zee